วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เสียงเพรียกแห่งชีวิต 13ชุด at your Demand!!!


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 1   [Album] http://f4a130ec.linkbucks.com

01 - กำลังใจ - โฮป    http://925e07eb.linkbucks.com
02 - จากเพื่อนถึงเพื่อน - ศุ    http://284618d1.linkbucks.com
03 - ให้เธอ-คนด่านเกวียน    http://c4b6969b.linkbucks.com
04 - หมาเศร้า-แก้ว    http://d8241ba5.linkbucks.com
05 - ดอกไม้พฤษภา-ซูซู    http://870bdd2e.linkbucks.com
06 - ธูปดอกสุดท้าย-โฮป    http://a4838eb8.linkbucks.com
07 - เต็มใจให้-ศุ    http://ba317513.linkbucks.com
08 - เธอยังมีฉัน-แก้ว    http://bdf77dd0.linkbucks.com
09 - ก่อนจาก-คนด่านเกวียน    http://b1f9ce86.linkbucks.com
10 - คอยเพื่อน-ซูซู    http://1e49902e.linkbucks.com
11 - ดอกไม้แห่งกาลเวลา-โฮป    http://18365e66.linkbucks.com
1 2 - เพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นฉะนี้-ศุ   http://da7c9036.linkbucks.com    
13 - หญิงสาวผู้จุดประกายฝัน    http://f20c688e.linkbucks.com
14 - เสียงเพรียกแห่งชีวิต-แก้ว    http://fc0a5a5e.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 2   [Album] http://8fba88f1.linkbucks.com

01 - ลมรำเพย-พงษ์เทพ    http://39c973b3.linkbucks.com
02 - แม้เราจะไม่พบกัน-หงา    http://b353d55f.linkbucks.com
03 - คืนรัง-คนด่านเกวียน    http://ee0db037.linkbucks.com
04 - เพลงพิณ-หว่อง    http://24e162ab.linkbucks.com
05 - ซี่โครงบุญมา-อมตะ    http://a3ac439b.linkbucks.com
06 - รักคิดถึงและห่วงใย-เคียส    http://f3cdcc5a.linkbucks.com
07 - คิดถึงบ้าน-พงษ์เทพ    http://21cf2582.linkbucks.com
08 - เดือนเพ็ญ-คนด่านเกวียน    http://e42087ef.linkbucks.com
09 - อีเกิ้ง-อีเกิ้ง    http://a726f324.linkbucks.com
10 - หยุดพัก-เคียส    http://b2452fc6.linkbucks.com
11 - กินกับควาย-อมตะ    http://79fad3b0.linkbucks.com
1 2 - ลา-หงา       http://c3705a31.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 3   [Album] http://622b7b78.linkbucks.com

01 - ความมั่นใจ-พงษ์เทพ    http://3a3cb800.linkbucks.com
02 - จุดหมายของเธอ-หนุ่มสกล    http://5c38ef93.linkbucks.com
03 - พ่อ(สายเกินไป)-สันกาลา    http://6cde32d1.linkbucks.com
04 - น้ำตาแม่-เคียส    http://77a4f48f.linkbucks.com
05 - สะพานรักสารสิน-สิมิลัน    http://814c325d.linkbucks.com
06 - ดวงจำปา-คนด่านเกวียน    http://336a3d51.linkbucks.com
07 - สาวลานหิน-หนุ่มสกล    http://f043ae76.linkbucks.com
08 - ผาตรอมใจ-พงษ์เทพ    http://3ee7a8e6.linkbucks.com
09 - เอี้ยง-สันกาลา    http://8c6bedd6.linkbucks.com
10 - ครูน้อย-สิมิลัน    http://ae9a6c4d.linkbucks.com
11 - ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันนามหนุน - หนู มิเตอร์    http://4479c19d.linkbucks.com
1 2 - กุหลาบปากชัน - คนด่านเกวียน    http://de77cf98.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 4   [Album] http://2ab04b56.linkbucks.com

01 - กี่ครั้ง (ประกาศิต)    http://0ac42b96.linkbucks.com
02 - นาทีสุดท้าย (วสุ ห้าวหาญ)    http://9bb2b81e.linkbucks.com
03 - ถนนดวงดาว (สุธีร์)    http://a427f37d.linkbucks.com
04 - ไช่เธอเพียงคนเดียว (เสือเตี้ย)    http://5ce15a7b.linkbucks.com
05 - ใครสักคน (กิสัน คำวงษา)    http://2506b3bf.linkbucks.com
06 - หิงห้อย & จักจั่น (สุธีร์)    http://9c7cb331.linkbucks.com
07 - อุ่นไอรัก (ประกาศิต)    http://a41fe283.linkbucks.com
08 - ข้างถนน (เสิอเตี้ย)    http://dff68471.linkbucks.com
09 - หัวอกเดียวกัน (วสุ ห้าวหาญ)    http://69f5d709.linkbucks.com
10 - ไปให้ไกล (กิสัน คำวงษา)    http://5dbc9025.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 5   [Album] http://16fdca77.linkbucks.com

01 - ตรงเส้นขอบฟ้า (หนุ่มสกล)   http://6b15d9ed.linkbucks.com
02 - แต่งเลย (พิทักษ์)    http://c704598d.linkbucks.com
03 - พี่ชายคนนี้ (หนู มิเตอร์)    http://723265a7.linkbucks.com
04 - สุดทางฝัน (ซาไก)    http://6ba22e7f.linkbucks.com
05 - หลงเงา (สุทธี)    http://1a6a9c01.linkbucks.com
06 - เทียนเล่มน้อย (คนโคก)    http://97b0de89.linkbucks.com
07 - คนเดียวก็พอ (เคียส)    http://adc10de0.linkbucks.com
08 - สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ (หนู มิเตอร์    http://dc7378f9.linkbucks.com
09 - ดอกไม้ให้คุณ (หนุ่มสกล)    http://07edc12b.linkbucks.com
10 - ทางสายเปลี่ยว (พิทักษ์)    http://1c8ef2d0.linkbucks.com
11 - รักยังอยู่ (ประกาศิต)    http://169e569e.linkbucks.com
1 2 - ตะเกียงดวงน้อย (เคียส)    http://f377b4d6.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 6   [Album] http://1ad6392c.linkbucks.com

01- หนุ่มบ้านไกล - หนู    http://263d0ae3.linkbucks.com
02- คำสาบาน - รอน    http://38b81f6d.linkbucks.com
03- รักเธอที่สุดในโลก - หนุ่มสกล    http://a25d0de1.linkbucks.com
04- คนใกล้ตัว - คนสองหน้า    http://94ac2f7d.linkbucks.com
05- รักเขาทำไม - สีเผือก    http://a898e0fc.linkbucks.com
06- ตะเกียงดวงน้อย - เคียส    http://02ac3bdd.linkbucks.com
07- กูรักแฟนมึง - แก้ว    http://e5b405c5.linkbucks.com
08- ท้อแต่ไม่ถอย - หนู    http://2c99e775.linkbucks.com
09- คว้าได้เลย - หนุ่มสกล    http://401efa03.linkbucks.com
10- รอ - คนสองหน้า    http://cb3bb652.linkbucks.com
11- นิ้วก้อยอยู่ไหน - แก้ว    http://e8e6b6a4.linkbucks.com
1 2- สายเกินไป -รอน    http://94d16314.linkbucks.com
13- สาวส่งออก - สีเผือก    http://20aa2371.linkbucks.com
14- ผีเสื้อกับดอกไม้ - เคียส    http://e968b6b1.linkbucks.com

เสียงเพรียกแห่งชีวิต 7   [Album] http://c39dff13.linkbucks.com

01- สัญญาจากใจ - คำภีร์    http://66201a9c.linkbucks.com
02- เพราะรัก - ฌามา    http://c0e5d785.linkbucks.com
03- คนพิเศษ - หนู มิเตอร์    http://0f4729b1.linkbucks.com
04 คนเศร้า - สมชาย    http://4b7b3c2d.linkbucks.com
05- รอ - บัวลอย    http://61414bcb.linkbucks.com
06 - ทางชีวิต -คนสองหน้า    http://d020349a.linkbucks.com
07- คนข้างบ้าน -หนุ่มสกล    http://9e3ac60c.linkbucks.com
08- พลังใจ -พงษ์เทพ    http://dd27a42e.linkbucks.com
09- ดาวในฝัน -หนู มิเตอร์    http://6c2b6325.linkbucks.com
10- ถาม -ฌา-มา    http://11dd30ba.linkbucks.com
11- พักแฮง - คนสองหน้า    http://3f7051aa.linkbucks.com
1 2- เพื่อนกัน - สมชาย    http://b3092921.linkbucks.com
13- ฝากลม -บัวลอย    http://42b9842e.linkbucks.com
14- สาวดวงใจ - หนุ่มสกล   http://c3f72f26.linkbucks.com

เสียงเพรียกแห่งชีวิต 8   [Album] http://e6ea9fd1.linkbucks.com

01 - สัญญาเจ้าลืม - หนู    http://d510fbf9.linkbucks.com
02 - จดหมายถึงพ่อ - คำภีร์    http://e767b7cf.linkbucks.com
03 - นึกเสียว่าสงสาร - อ้อย    http://40f3c55a.linkbucks.com
04 - ด้วยความเต็มใจ - หนุ่มสกล    http://4932ca16.linkbucks.com
05 - เกินใจจะทน - รอน    http://ddc7bbeb.linkbucks.com
06 - เล่ห์ลมลวง - สมชาย    http://ca33f141.linkbucks.com
07 - ไม่รักดี - ปรัชญา    http://e80abacd.linkbucks.com
08 - จันทร์เจ้าขา - คำภีร์    http://cff6f3dd.linkbucks.com
09 - เพราะรัก - โฮป    http://d0bac313.linkbucks.com
10- ไม่ตั้งใจ - ปรัชญา   http://b4a7af9e.linkbucks.com
11 - สับสน - มายา   http://e6e27994.linkbucks.com
1 2 - สมน้ำหน้า - เอก   http://a59f2881.linkbucks.com
13 - สักคำ - หนู มิเตอร์   http://8cf9e367.linkbucks.com
14 - สู้หรือหนี - สมชาย   http://35a378ad.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 9   [Album] http://ae574569.linkbucks.com

01- น้ำตาและพรหมจรรย์ - อ้อย   http://60badc04.linkbucks.com
02- กระต่ายหมายจันทร์ - พิทักษ์   http://f82b4bc9.linkbucks.com
03- สองมือเปล่า - สุ   http://86a43da7.linkbucks.com
04- สัญญาบ้านนอก - ฌามา   http://dcd0d5d3.linkbucks.com
05- หัวใจขี้เมา - ศิลามันต์   http://a3cedfe1.linkbucks.com
06- จิ๊กโก๋กลับใจ - โซโรแมน   http://c5d4fce3.linkbucks.com
07- ช้าไปก้าวหนึ่ง - พิทักษ์   http://1364f033.linkbucks.com
08- น้ำตาแม่ - อ้อย   http://2f273398.linkbucks.com
09- อยากให้เธอรู้ - สุ   http://880122bc.linkbucks.com
10- ว่างเปล่า - พิทักษ์   http://f7c97dd5.linkbucks.com
11- หวัง - ฌามา   http://d1317bab.linkbucks.com
1 2- หัวใจสลาย - สุ   http://01659da0.linkbucks.com
13- สิ่งหนึ่ง - หนุ่มสกล   http://c5340bdf.linkbucks.com
14- เมียสั่งเมือ - โซโรแมน   http://c7781c92.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 10   [Album] http://aa08fd40.linkbucks.com

01- ตั้งใจมาหลอก เดวิด    http://a2d3d50b.linkbucks.com
02- นึกเสียว่าสงสาร สุ ไทรงาน    http://a5f1a4d5.linkbucks.com
03- เจ้าสาว ม.ปลาย มอร็อคโค    http://3ead7dce.linkbucks.com
04- เธอจะเลือกใคร อ้อย กะท้อน    http://4044ca5e.linkbucks.com
05- ฟ้าแกล้ง บางสนาน    http://125499e5.linkbucks.com
06- ดอกหญ้าริมทาง สมชาย ใหญ่    http://b6dc834f.linkbucks.com
07- อุ้ยดำ สไปชี่ คิดส์    http://0413e800.linkbucks.com
08- ขอไว้สักคน เดวิด    http://4f8a1143.linkbucks.com
09- ใครสักคน สุ ไทรงาม    http://565f55d9.linkbucks.com
10- หัวใจนักสู้ (มอร็อคโค)    http://e0a9d45e.linkbucks.com
11 - หนามรัก อ้อย กะท้อน    http://f05882ca.linkbucks.com
1 2- สมน้ำหน้า บางสนาน    http://f306c9bf.linkbucks.com
13- ขอสาว สมชาย ใหญ่    http://4610303c.linkbucks.com
14- อิ่มอุ่น สไปชี่ คิดส์    http://57ac386b.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 11   [Album] http://2c263aa5.linkbucks.com

01 - ฝากแฟนผมด้วย - เดวิด   http://a9b9fbc8.linkbucks.com
02 - ฝากเพลงถึงเธอ - คำภีร์   http://71c6071e.linkbucks.com
03 - ใต้เงาแสงไฟ - อ้อย กะท้อน   http://848bb470.linkbucks.com
04 - ยังคงรักเธอ - สันติภาพ   http://1b269311.linkbucks.com
05 - สัญญาณห่วงใย - เบิร์ด ปากน้ำโพ   http://38c61c14.linkbucks.com
06 - เลิกกับเขาเหอะ - พิทักษ์   http://571aedf2.linkbucks.com
07 - รักเรือล่ม - อ้อย กะท้อน   http://820dfe07.linkbucks.com
08 - เต็มใจรัก - สุ ไทรงาม   http://95b65cea.linkbucks.com
09 - ทนเหงาทำไม  - เดวิด   http://fa3bbc95.linkbucks.com
10 - สัญญาบ้านนา - สันติภาพ   http://92674cf8.linkbucks.com
11 - กลับมาที่เก่า - คำภีร์   http://www.mediafire.com/?nyltzmqdmmy
1 2 - ใจร้าย - สุไทรงาม   http://91d430ba.linkbucks.com
13 - สร้างฝัน - พิทักษ์   http://00464bdf.linkbucks.com
14 - ขอพรคุ้มใจ - เบิร์ด ปากน้ำโพ   http://f79ba62c.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 1 2   [Album] http://69c787d9.linkbucks.com

01- สาวภูธร - กระดังงา   http://d0e0b7f4.linkbucks.com
02- ลืมแล้วกา - เดวิด   http://f5941712.linkbucks.com
03- ไอดินกลิ่นฟาง - สมรักษ์   http://60049a96.linkbucks.com
04- รักลองแล - สิงห ไกรพันธ์   http://4a9a4f7f.linkbucks.com
05- บาปใจ - พิทักษ์   http://61a32068.linkbucks.com
06- ที่ตรงนี้..ว่างเสมอ - ดอกหญ้า   http://af8b41b8.linkbucks.com
07- หงษ์กับกา - จันดา   http://218e2667.linkbucks.com
08- น้อยใจ - เดวิด   http://3d65db12.linkbucks.com
09- ผู้บ่างเฒ่า - สมรักษ์   http://5f723bae.linkbucks.com
10- หนุ่มบ้านนอกบอกลา - พิทักษ์   http://83499fac.linkbucks.com
11- หัวปักหัวป่า - จันดา   http://244776a3.linkbucks.com
1 2- อยากให้อยู่ตรงนี้นานๆ - ดอกหญ้า   http://f6dacccf.linkbucks.com
13- ผู้หญิงกินเหล้า - กระดังงา   http://1d4aac21.linkbucks.com
14- สาวน้อยคอยรัก - สิงห ไกรพันธ์   http://087dcdd3.linkbucks.com


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 13   [Album] http://f2807dc0.linkbucks.com

01- แมงฟอร์ซวัน - แอ๊ด คาราบาว   http://a0ea952f.linkbucks.com
02- แหลงชัดคำเดียว - หลวงไก่   http://308d8564.linkbucks.com
03- ไอ้ใบ้ - มาลีฮวนน่า   http://3186c6d7.linkbucks.com
04- รักแท้แพ้แดช - เดช อิสระ   http://66931466.linkbucks.com
05- ส่งข่าวถึงฟ้า - แช่ม แช่มรัมย์   http://77675513.linkbucks.com
06- หลบมาอยู่แค่..แค่ - อู๋ พันทาง   http://21db13f5.linkbucks.com
07- ไม่ลืมบ้านนา-อันดา   http://f38670b3.linkbucks.com
08- ลืมแล้วกา - เดวิด   http://73b8eccc.linkbucks.com
09- ศาลาพักใจ - แสตมป์ 2   http://18276c97.linkbucks.com
10- คนขี้อาย - หนู มิเตอร์   http://1fa69497.linkbucks.com